FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

 

DNEVNE ISPLATE

Dnevna isplata po podračunu broj 840-478661-36, dana 25.11.2021
1. Stanje prethodnog dana 15,373,250.00
2. Dnevni priliv 466,179.00
3. Ukupno stanje 15,839,429.00
4. Isplaćeno dana 25.11.2021 354,072.00

 

PRENOS SREDSTAVA

Prenos sredstava po fakturama za lekove i pomagala po Ugovoru sa RZZO-om, dana 10.11.2021
Lekovi na recept:47,785,672.00
Pomagala:6,442,368.00
Ukupno:54,228,040.00

 

STRUKTURA PRENETIH SREDSTAVA

Struktura prenetih sredstava po fakturama za lekove i pomagala po Ugovoru sa RZZO-om, dana 10.11.2021
Za dobavljače:48,860,364.00
Marža:4,879,706.00
Ukupno:53,740,070.00

 

OSTALI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

Završni račun za 2012. godinu

Tromesečni obračun januar-mart 2013. godine

Šestomesečni obračun januar-jun 2013. godine

Devetomesečni obračun januar-septembar 2013. godine

Finansijski plan za 2014. godinu (usvojio UO I NO)

Dvanaestomesečni obračun 2013. godine

Završni račun za 2013. godinu

Tromesečni obračun januar-mart 2014. godine

Šestomesečni obračun januar-jun 2014. godine

Devetomesečni obračun januar-septembar 2014. godine

Završni račun za 2014. godinu

Finansijski plan za 2015. godinu

Dvanaestomesečni obračun za 2014. godinu

Tromesečni obračun januar-mart 2015. godine

Dvanaestomesečni obračun za 2015. godinu

Završni račun za 2015. godinu

Završni račun za 2016. godinu

Dvanaestomesečni obračun za 2017. godinu

Završni račun za 2017. godinu

Šestomesečni obračun januar-jun 2018. godine

Devetomesečni obračun januar-septembar 2018. godine

Dvanaestomesečni obračun za 2018. godinu

Završni račun za 2018. godinu

Šestomesečni obračun januar-jun 2019. godine

Završni račun za 2019. godinu

Tromesečni obračun januar-mart 2020. godine

Šestomesečni obračun januar-jun 2020. godine

Dvanaestomesečni obračun za 2020. godinu

Finansijski plan za 2021. godinu

Dvanaestomesečni izveštaj zdravstvenih ustanova za 2020. godinu

Završni račun za 2020. godinu

Tromesečni obračun januar-mart 2021. godine

Šestomesečni obračun januar-jun 2021. godine

Devetomesečni obračun januar-septembar 2021. godine